Foreign

7 Assassins (2013) เพชฌฆาตทะเลทราย
0
HD
7 Assassins (2013) เพชฌฆาตทะเลทราย
เมื่อความไม่สงบเกิดขึ้นในเมืองหลวง ราชสำนักจึงสนองราชโอการให้เก็บทองคำจากหัวเมืองต่างๆเพื่อใช้ในกองทัพหลวง ทว่าทองคำจำนวนหนึ่งได้ถูกปล้นไปในระหว่างขนส่ง เพื่อตามล่าทองคำกลับมาเหล่าองครักษ์สุดยอดฝีมือจากวังหลวงจึงถูกส่งมาในภารกิจนี้ แท้แล้วพวกเขาก็พบว่าไม่ได้มีแค่ฝ่ายตนเท่านั้นที่กำลังช่วงชิงทองคำครั้งนี้!!!
0 /0
The East Is Red (1993) เดชคัมภีร์เทวดา 3
0
HD
The East Is Red (1993) เดชคัมภีร์เทวดา 3
เหตุการณ์ในภาค 2 ทิ้งปมปริศนาไว้ว่าตงฟางปุ๊ป้ายบูรพาไม่แพ้ (หลินชิงเสีย) ตายระหว่างการต่อสู้กับเล่งหูชงที่ผาไม้ดำหรือไม่ ท่ามกลางความปั่นป่วนของยุทธภพ ได้มีผู้แอบอ้างเป็นปุ๊ป้ายมากมาย รวมทั้งเซียะเซียนเหวิน (หวังจู่เสียน) คนรักเก่าของปุ๊ป้ายเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่แห่งลัทธิสุริยันจันทรา เวลาเดียวกันทางราชสำนักได้ส่งกู้ฉางฟง (หวีหยงกวง) เดินทางไปพร้อมขุนนางสเปน เพื่อค้นหาปริศนาความลับของปุ๊ป้ายโดยกู้ฉางฟงคิดว่าปุ๊ป้ายยังไม่ตาย แต่ขุนพลสเปนมีเป้าหมายที่คัมภีร์เทวดา เพื่อต้องการนำกลับไปถวายราชาที่สเปน ต่อมาปริศนาก็ถูกเฉลยว่า ตงฟางปุ๊ป้ายบูรพาไม่แพ้ ยังมีชีวิตอยู่และยุทธภพก็เริ่มปั่นป่วนอีกครั้ง เมื่อเขากลับมา
0 /0