John Wick Collection

John Wick: Chapter 2 (2017) จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
0
HD
John Wick: Chapter 2 (2017) จอห์น วิค แรงกว่านรก 2
สำหรับใน Chapter 2 นี้ ดำเนินเรื่องต่อจากภาคก่อน และยังคงว่าด้วยเรื่องราวของ John Wick นักฆ่าปลดเกษียณ ที่จำต้องหวนกลับคืนสู่วงการอีกครั้ง หลังหมาของภรรยายที่พึ่งจากไปถูกฆ่าโดยลูกมาเฟีย จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าคูลๆ ของอดีตนักฆ่ามือพระกาฬ
0 /0